Koop, eet en beweeg slim in 1 - 2 - 3!

privacy

PRIVACY POLICY

 

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij willen dat u zich goed voelt bij het bezoeken van onze website en het gebruiken van onze Internet Diensten. Wij leggen er ons op toe de privacy van diegene die onze website bezoeken en onze Internet Diensten gebruiken te vrijwaren. Deze Privacy Policy beheerst de door ons beheerde Belgische website en legt uit op welke wijze wij op onze website persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gegevens beschermen, en de u beschikbare keuzes wat betreft het gebruik van dergelijke informatie. Wij verzoeken u deze Privacy Policy zorgvuldig te lezen. Deze website is enkel bestemd voor gebruikers in België. Bovendien richt deze website zich tot personen die 18 jaar of ouder zijn en dient zij enkel door deze laatsten te worden gebruikt. Behoudens zoals in deze Privacy Policy vermeld, zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren aan derden. Voor de doeleinden van deze Privacy Policy betekenen de woorden "wij", "ons", en "onze" Xenarjo CVBA.  Wij kunnen deze Privacy Policy wijzigen. Wij zullen elke wijziging aan deze Privacy Policy hier melden, zodat u steeds weet welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, en of we deze gegevens aan iemand zullen meedelen. Wij danken u deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Door onze website en onze producten, aanbiedingen, hulpmiddelen of -bronnen die we op onze website verstrekken (tezamen onze "Internet Diensten") te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Gelieve te noteren dat deze Privacy Policy enkel van toepassing is op gegevens die op onze website worden verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die u prijsgeeft aan het publiek domein (bijvoorbeeld op een community of in een chatroom) of door middel van het "Publiek Profiel" onderdeel van onze website, of voor de privacy praktijken van websites die eigendom van derden zijn of door deze laatsten worden beheerd.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN ER OP ONZE WEBSITE OVER MIJ VERZAMELD?

Wij verzamelen twee soorten gegevens: Persoonsgebonden Gegevens en Niet-persoonsgebonden Gegevens.

 

Persoonsgebonden Gegevens
Persoonsgebonden Gegevens zijn gegevens waardoor u wordt geïdentificeerd of die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of te contacteren ("Persoonsgebonden Gegevens"). Dergelijke Persoonsgebonden Gegevens kunnen uw naam, postcode, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk om na te gaan of u in aanmerking komt) zijn. Wij kunnen Persoonsgebonden Gegevens vragen wanneer u op onze website inschrijft of op onze Internet Diensten inschrijft, of in verband met Internet Diensten die we soms op onze website aanbieden. In al deze gevallen zullen wij slechts Persoonsgebonden Gegevens verzamelen indien u ons deze vrijwillig mededeelt. Behoudens toestemming uwentwege zullen wij uw Persoonsgebonden Gegevens niet verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren anders dan in deze Privacy Policy wordt bepaald.

U bent niet verplicht ons Persoonsgebonden Gegevens te verstrekken om onze website te bezoeken. Het is nochtans mogelijk dat indien u kiest de gevraagde gegevens niet te verstrekken, u niet alle delen van onze website zal kunnen bezoeken of al onze Internet Diensten zal kunnen gebruiken, zoals op onze online hulpmiddelen, berichten op onze Community plaatsen of onze chatrooms bezoeken.  Wij streven er wel naar zoveel mogelijk informatie zonder log-in ter beschikking te stellen.

 

Niet-persoonsgebonden Gegevens
Wanneer u een Community gebruiker van onze website wordt, op één van onze huidige Internet Diensten inschrijft, of in verband met Internet Diensten die we soms op onze website aanbieden, is het mogelijk dat wij ook gegevens verzamelen die op zich niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren of te contacteren, zoals demografische gegevens (leeftijd, beroep of geslacht) en andere gegevens (uw huidig gewicht, lengte) ("Niet-persoonsgebonden Gegevens"). Niet-persoonsgebonden Gegevens kunnen ook IP-adressen van de gebruiker zijn, browser types, en andere anonieme statistische gegevens die het gebruik van onze website betreffen. Niet-persoonsgebonden Gegevens worden gebruikt om ons te helpen begrijpen wie onze website gebruikt en deze website in het algemeen en onze Internet Diensten in het bijzonder te verbeteren en te verkopen.

Gegevens van andere bronnen.
Wij kunnen de gegevens die we verzamelen aanvullen met gegevens die we verzamelen van andere bronnen teneinde ons te helpen in de beoordeling en de verbetering van onze website en Internet Diensten, uw voorkeuren te bepalen zodat we onze website en Internet Diensten aan uw noden kunnen aanpassen en/of voedings-, gedrags- en fitheidsvragen in het algemeen te onderzoeken.

WIE BEHEERT DEZE WEBSITE EN WAAR BEVINDEN ZICH ONZE SERVERS?

Deze website wordt beheerd door Xenarjo CVBA, met maatschappelijke zetel te België, 2800 Mechelen, Jef Denijnplein 14. Wanneer u ons Persoonsgebonden Gegevens verstrekt, stemt u in met de uitvoer van uw Persoonsgebonden Gegevens en met de opslag en verwerking op onze servers, waar deze ook gelegen mogen zijn.

 

WAAR EN WANNEER WORDEN OP ONZE WEBSITE GEGEVENS VERZAMELD (MET INBEGRIP VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES EN ACTION TAGS)?

Wij kunnen gegevens verzamelen (inbegrepen Persoonsgebonden Gegevens) op verschillende wijzen en op verschillende plaatsen en tijdstippen op onze website, zoals wanneer u een Community gebruiker wordt, op één van onze huidige Internet Diensten inschrijft, of in verband met Internet Diensten die we soms op onze website aanbieden. Wat volgt is een beschrijving van de plaatsen en/of wijzen waarop we voornamelijk gegevens betreffende u verzamelen.

 

Een Community gebruiker worden
Teneinde toegang tot bepaalde Internet Diensten op onze website te hebben, zoals onze chatrooms, community, hulpmiddelen en voedsel- en bewegingsbestanden, moet u eerst bepaalde stappen nemen teneinde een Community gebruiker te worden. Naar aanleiding van deze stappen kan u worden gevraagd ons gegevens te verstrekken (inbegrepen Persoonsgebonden Gegevens) zoals naam, postcode en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt teneinde ons te helpen begrijpen wie onze website gebruikt, onze website en onze Internet Diensten te verbeteren, maar ook om gebruikers betreffende Internet Diensten te contacteren. U heeft de mogelijkheid demografische informatie te verstrekken (zoals beroep, geslacht, gewicht, lengte, en het aantal kinderen), maar het verstrekken van deze gegevens wordt aanbevolen zodat we een meer gepersonaliseerde ervaring op onze website kunnen aanbieden.

 

Cookies en action tags
Wij verzamelen eveneens op passieve wijze Niet-persoonsgebonden Gegevens door het gebruik van cookies en action tags.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst teneinde uw browser te identificeren, evenals de activiteiten van uw computer op onze website en andere websites. Cookies worden gebruikt teneinde uw ervaring op onze website te personaliseren (zoals door het dynamisch genereren van op u gerichte informatie op onze webpagina's), om u te helpen bij het gebruik van onze Internet Diensten (zoals het winnen van tijd door niet steeds uw naam opnieuw te moeten invoeren wanneer u onze website bezoekt), en om ons toe te laten statistisch na te gaan hoe u onze website gebruikt teneinde ons te helpen onze online aanbiedingen te verbeteren. Wij kunnen cookies ook gebruiken teneinde uw browser bepaalde advertenties te sturen die u kunnen interesseren of om de populariteit van een bepaalde inhoud te bepalen. Naast de cookies die wij op uw computer plaatsen, kan dit eveneens geschieden door derden die we gebruiken om advertenties weer te geven of aan te bieden op onze website of om Niet-persoonsgebonden Gegevens te verzamelen teneinde diensten betreffende advertenties aan te bieden. Bij het aanbieden van advertenties op deze website kan een derde adverteerder een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen. Deze derde partijen noch hun cookies verzamelen Persoonsgebonden Gegevens op onze website, en wij delen geen Persoonsgebonden Gegevens met hen zonder uw toestemming.

U moet geen cookies aanvaarden op onze website. Alhoewel de meeste browsers initieel voor het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen te weigeren. De meeste browsers verstrekken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de helpsectie op de toolbar. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om tot onze website toegang te hebben, zullen bepaalde producten, aanbiedingen, kenmerken of gegevens van onze website (inbegrepen bepaalde Internet Diensten) niet goed werken wanneer u ze niet aanvaardt, en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u, en elk deel van onze website, inbegrepen advertenties of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen soms beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels action tags op onze website en onze advertenties op andere websites.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze Internet Diensten, en de efficiëntie van onze advertentie- en marketingcampagnes meten. Wij geven uw Persoonsgebonden Gegevens niet aan onze advertentiepartners vrij.

Tenslotte is het belangrijk aan te geven dat adverteerders en andere derden ook hun eigen cookies of action tags kunnen gebruiken wanneer u op hun advertentie of snelkoppeling naar hun website of dienst klikt, op of van onze website. Deze Privacy Policy regelt niet het gebruik door dergelijke derde websites of aanbieders van advertenties van derden.

 

Internetproducten
Wij verzamelen gegevens, waarvan bepaalde Persoonsgebonden Gegevens, die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u bepaalde van onze Internet Diensten (gratis beschikbaar) gebruikt. Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt door antwoorden op bijzondere Internet Diensten zoals onderzoeken, vragenlijsten, zelfquizzen, wedstrijden e.d.m.. Wij verzamelen deze informatie teneinde uw internetervaring te personaliseren.

Publiek Community en het "Publiek Profiel" onderdeel
Wij bieden een publieke Community aan zoals chatrooms, message boards, bulletin boards, recepten- en informatieruil en gelijkaardige activiteiten waarbij u en andere gebruikers van onze website met elkaar kunnen communiceren. Bovendien bieden wij het "Publiek Profiel" onderdeel op onze website aan teneinde u toe te laten gegevens betreffende uzelf (inbegrepen, als u dit wenst, Persoonsgebonden Gegevens) met andere te delen. DEZE PRIVACY POLICY BESCHERMT U NIET WANNEER U HET PUBLIEK COMMUNITY GEBRUIKT OF WANNEER U GEGEVENS (INBEGREPEN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS) BETREFFENDE UZELF VERSTREKT MIDDELS HET OP ONZE WEBSITE BESCHIKBARE "PUBLIEK PROFIEL" ONDERDEEL. U moet er zich van bewust zijn dat alle gegevens die u in een publiek community deelt, zoals een chatroom, message board, bulletin board of recepten- en informatieruil, of door het gebruik van ons "Publiek Profiel" onderdeel, publieke informatie is, en gezien en verzameld kan worden door derde partijen die zich niet bij onze Privacy Policy hebben aangesloten. U dient zich te beraden vooraleer informatie in een publiek forum prijs te geven.

 

Log Files
Wij verzamelen eveneens Niet-persoonsgebonden Gegevens middels onze Internet Log Files, die gegevens zoals IP-adressen, browser types, domeinnamen en andere anonieme statistische data betreffende het gebruik van onze website verzamelen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ter analyse van trends, ter beheer van de website, ter overzicht van het gebruik van de website en ter verzameling van algemene demografische gegevens. Wij kunnen deze gegevens met Persoonsgebonden Gegevens verbinden voor deze en andere doeleinden, zoals het personaliseren van uw bezoek aan onze website en het evalueren van onze Internet Diensten in het algemeen.

 

 

VERZAMELT ONZE WEBSITE GEGEVENS VAN KINDEREN?

Wij wensen de privacy van kinderen te beschermen. Onze Website is niet ontworpen voor of gericht aan kinderen. Onze website richt zich tot personen die 18 jaar en ouder zijn, en is enkel bedoeld voor gebruik door dergelijke personen. Wij verzamelen geen Persoonsgebonden Gegevens van enige persoon waarvan wij weten dat hij onder 18 jaar is. Wij dringen er bij alle ouders en voogden op aan dat zij deelnemen in de verkenning door hun kinderen van het Internet, en hun kinderen aan te leren hun persoonsgegevens te beschermen terwijl zij online zijn.

 

WAT DOET ONZE WEBSITE MET DE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD?

Wij gebruiken de gegevens die op onze website worden verzameld om te begrijpen wie onze website gebruikt en hoe zij wordt gebruikt, teneinde uw online ervaring te personaliseren, om u te helpen bij het gebruik van onze Internet Diensten en om onze website te verbeteren. Wanneer u een Community gebruiker van onze webstek wordt of inschrijft op één van onze Internet Diensten, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u een welkomst e-mail toe te sturen waarin uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt bevestigd. Wanneer u daarvoor kiest, kunnen wij u elektronische nieuwsbrieven toesturen, u contacteren betreffende diensten, informatie en nieuws dat uw interesse kan opwekken, en aan u gerichte feedback verschaffen. Wanneer u deze mededelingen niet langer wenst te ontvangen, zullen wij u de mogelijkheid geven uw voorkeuren te wijzigen. Indien u zichzelf aan ons bekend maakt door het toezenden van een e-mail met vragen of opmerkingen, kunnen wij uw gegevens (inbegrepen Persoonsgebonden Gegevens) gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te antwoorden, en wij kunnen uw vragen of opmerkingen opslaan voor verder nazicht. Wij kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruiken om u belangrijke dienstmededelingen en updates betreffende onze webstek en Internet Diensten toe te sturen. U zal zich niet van deze dienstmededelingen en updates kunnen uitsluiten, vermits zij belangrijke informatie betreffende het gebruik van onze webstek en/of Internet Diensten bevat.

Wij kunnen de op onze webstek verzamelde gegevens eveneens gebruiken om een statistische analyse van gebruikersgedrag uit te voeren, om vragen betreffende voeding, aankopen, gedrag en beweging te evalueren, of om onze Internet Diensten te evalueren en te verbeteren. Wij kunnen bepaalde van deze gegevens voor interne doeleinden aan Persoonsgebonden Gegevens verbinden.

 

WANNEER DEELT ONZE WEBSITE GEGEVENS AAN DERDEN MEE?

Behoudens zoals bepaald in deze Privacy Policy of uw uitdrukkelijke toestemming, zullen wij geen gegevens mededelen die we van u op onze website verzamelen.

Verbonden Ondernemingen
Wij kunnen gegevens (inbegrepen Persoonsgebonden Gegevens) die u betreffen aan onze Verbonden Ondernemingen mededelen. Voor de doeleinden van deze Privacy Policy betekent "Verbonden Ondernemingen" elke persoon of entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks Xenarjo CVBA, of door deze ondernemingen wordt gecontroleerd of onder hun gemeenschappelijke controle valt, hetzij door eigendom hetzij anderszins. Alle gegevens die u betreffen die we aan onze Verbonden Ondernemingen mededelen zullen door deze Verbonden Ondernemingen overeenkomstig deze Privacy Policy worden behandeld.

Wetten en andere rechten
Wij kunnen uw gegevens (inbegrepen Persoonsgebonden Gegevens) eveneens mededelen als we te goeder trouw geloven dat we daartoe verplicht zijn teneinde te handelen overeenkomstig een wet, regel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk of ander bevel of elk ander geldig wettelijk instrument. Wij kunnen uw Persoonsgebonden Gegevens in bijzondere omstandigheden mededelen wanneer wij menen dat de mededeling van deze informatie nodig is om in rechte te ageren tegen iemand die op onze Gebruiksvoorwaarden inbreuk maakt, of om de veiligheid van onze gebruikers, onze website of het publiek te beschermen.

Derde partijen in het algemeen
Wij kunnen derden gegevens die u betreffen, verstrekken die niet toelaten u te identificeren of te contacteren, inbegrepen wanneer dergelijke gegevens worden gecombineerd met gelijkaardige gegevens van andere gebruikers van onze website. Wij kunnen bijvoorbeeld derden inlichten betreffende het aantal afzonderlijke gebruikers dat onze website bezoekt, betreffende de demografische samenstelling van de Community gebruikers van onze website, of de activiteiten van onze bezoekers op onze website. Derden die we deze gegevens verstrekken kunnen mogelijke of bestaande adverteerders zijn, verschaffers van adverteerdiensten (inbegrepen web tracking diensten), commerciële partners, sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere gelijkaardige personen.

Onafhankelijke aannemers
Wij kunnen onafhankelijke aannemers, verkopers en leveranciers gebruiken (tezamen "Onafhankelijke Aannemers") ter verlening van specifieke diensten en producten met betrekking tot onze website, zoals het hosten en het onderhoud van het community platform, en de ontwikkeling van toepassingen voor onze website en e-maildiensten. Deze Onafhankelijke Aannemers kunnen soms een beperkte toegang tot de op onze website verzamelde gegevens hebben, inbegrepen tot uw Persoonsgebonden Gegevens, bij het verstrekken van hun producten of diensten aan ons. Toegang tot deze Persoonsgebonden Gegevens door deze aannemers is beperkt tot de gegevens die redelijkerwijze nodig zijn om deze aannemers hun beperkte taak voor ons te laten vervullen. Wij verplichten deze aannemers (1) tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgebonden Gegevens overeenkomstig deze Privacy Policy en (2) uw Persoonsgebonden Gegevens niet te gebruiken of mede te delen voor andere doeleinden dan het verstrekken van de producten of diensten waarvoor wij hen hebben aangenomen.

Derden verkopers
Door onze website kan u de mogelijkheid worden geboden bepaalde informatie, producten of diensten te kopen (of meer informatie dienaangaande te bekomen) van een persoon of onderneming die niet wij of onze Verbonden Ondernemingen zijn (tezamen "Derden Verkopers). Wij zullen trachten u door het openen van een nieuwe browser of op een andere wijze duidelijk te maken wanneer u met een derde verkoper handelt. Als u bijvoorbeeld een zin ziet zoals "powered by" of "wordt u gebracht door" gevolgd door de naam van een persoon of onderneming die verschilt van Xenarjo CVBA of 123feelfree., dan is het waarschijnlijk dat u op een website bent of gaat die wordt gehost of beheerd door een persoon of onderneming die verschilt van ons. Derde verkopers kunnen vragen dat u hen bepaalde gegevens verstrekt teneinde hun producten of diensten te kopen of bijkomende informatie van hen te krijgen. U hoeft deze informatie niet te verstrekken of producten of diensten van derde verkopers te kopen om tot onze website toegang te hebben. Door de gevraagde gegevens mede te delen, bevestigt u dat u deze gegevens aan de derde verkoper hebt medegedeeld. Deze gegevens worden door de derde verkoper gebruikt en kunnen aan een verschillende privacy policy onderworpen zijn. Wij delen niet uw Persoonsgebonden Gegevens op een andere wijze aan derde verkopers mee.

 

Verkoop van handelsfonds
Wij houden ons het recht voor gegevens (inbegrepen uw Persoonsgebonden Gegevens) aan een derde mee te delen bij een verkoop, fusie of andere overgang van alle of vrijwel alle activa van één van ons of onze Verbonden Ondernemingen, met dien verstaande dat de derde instemt zich bij de bepalingen van deze Privacy Policy aan te sluiten.

 

IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING WANNEER IK DOORKLIK NAAR ANDERE WEBSITES?

Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn of niet worden beheerd door Xenarjo CVBA (als u bijvoorbeeld op een banneradvertentie klikt, is het waarschijnlijk dat u onze website zal verlaten. Wij zullen trachten, u door het openen van een nieuwe browser of op een andere wijze duidelijk te maken wanneer u onze website verlaat. U dient zich er nochtans van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken van dergelijke websites. Wij moedigen u aan op te merken wanneer onze website koppelt naar andere websites en de privacy policies of statements van elke website te lezen. Deze Privacy Policy heeft enkel betrekking op de op onze website verzamelde gegevens.

 

ZIJN DE OP ONZE WEBSITE VERZAMELDE GEGEVENS VEILIG?

Wij willen dat uw gegevens (inbegrepen Persoonsgebonden Gegevens) zo veilig als mogelijk blijven. Wij streven naar een veilige overdracht van uw gegevens van uw computer naar onze servers door standaard technieken. Om de integriteit en de vertrouwelijkheid van Persoonsgebonden Gegevens die u ons via het Internet verstrekt op het ogenblik dat u Community gebruiker wordt of op één van onze Internet Diensten inschrijft te vrijwaren, gebruiken wij Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie om dergelijke Persoonsgebonden Gegevens over het Internet naar onze servers te verzenden. Wij beveiligen de door u verstrekte Persoonsgebonden Gegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden, beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging. Alleen werknemers die tot uw gegevens toegang moeten hebben om hun taak of functie uit te oefenen hebben tot deze gegevens toegang. Bovendien moeten alle werknemers van Xenarjo CVBA de Privacy Policy naleven en worden zij op de hoogte gehouden van de beveiligingspraktijken. Elke werknemer die op deze Privacy Policy inbreuk maakt stelt zich bloot aan tuchtmaatregelen, inbegrepen ontslag.

Onverminderd de voormelde inspanningen uw gegevens (inbegrepen Persoonsgebonden Gegevens) te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, dient u er zich bewust van te zijn dat er steeds een risico verbonden is aan het zenden van gegevens over het Internet. Er bestaat ook een risico dat anderen een manier zouden kunnen vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. Dienvolgens kunnen wij, ondanks ons streven uw gegevens te beschermen, niet de veiligheid of privacy van enige gegevens die u aan ons overmaakt verzekeren of garanderen, en u verstrekt deze dan ook op uw eigen risico.

 

WELKE KEUZES HEB IK BETREFFENDE DE VERZAMELING, MEDEDELING EN VERSPREIDING VAN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS?

Behoudens zoals vermeld in deze Privacy Policy, zullen wij Persoonsgebonden Gegevens enkel voor de vermelde doeleinden gebruiken of zoals wordt medegedeeld op het ogenblik dat wij dergelijke gegevens van u vragen. U moet intekenen en ons toestemming verlenen uw Persoonsgebonden Gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld een intekeningsmechanisme waarbij Community gebruikers op onze website ons toestemming moeten geven om hen marketingmateriaal en onze elektronische nieuwsbrief toe te sturen. U kan ook uw voorkeur wijzigen en weigeren dergelijke mededelingen te ontvangen door deze optie in het "ik&123" onderdeel op onze website aan te passen.

Gebruikers van onze website worden medegedeeld wanneer Persoonsgebonden Gegevens door derde partijen op onze website worden verzameld. Wij doen dit opdat u een geïnformeerde keuze zou kunnen maken of u deze gegevens aan een derde partij moet mededelen.

 

KAN IK MIJN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS AANPASSEN OF VERBETEREN?

U kan ons altijd contacteren teneinde (1) uw Persoonsgebonden Gegevens aan te passen of te verbeteren, (2) te verifiëren welke Persoonsgebonden Gegevens die u betreffen we bewaren, (3) uw voorkeuren met betrekking tot mededelingen en andere informatie die u van ons ontvangt te wijzigen, of (4) de Persoonsgebonden Gegevens die u betreffen en op onze systemen worden bewaard te verwijderen, door toegang tot "ik&123" of info@123feelfree.be of via het postadres Jef Denijnplein 14 te 2800 Mechelen Xenarjo CVBA te contacteren. Deze aanpassingen, verbeteringen, wijzigingen en verwijderingen zullen geen effect hebben op andere gegevens die we bewaren, of gegevens die we aan derden hebben verstrekt overeenkomstig deze Privacy Policy vóór dergelijke aanpassing, verbetering, wijziging of verwijdering plaatsvond.

 

HOE WEET IK OF DEZE PRIVACY POLICY WERD GEWIJZIGD?

Wanneer wij beslissen deze Privacy Policy te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op onze website publiceren zodat u steeds weet welke gegevens wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke omstandigheden wij ze mededelen. Wanneer wij beslissen uw Persoonsgebonden Gegevens op een significant verschillende wijze dan bepaald in deze Privacy Policy of dan u werd medegedeeld op het ogenblik dat zij werden verzameld te gebruiken, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen en zal u kunnen kiezen of wij uw Persoonsgebonden Gegevens op deze nieuwe wijze gebruiken of niet. Wij kunnen ook insignificante wijzigingen aan deze Privacy Policy aanbrengen die ons gebruik van uw Persoonsgebonden Gegevens niet beïnvloeden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Policy, moet u deze website niet gebruiken.

 

WIE CONTACTEER IK ALS IK PRIVACYVRAGEN HEB?

Als u vragen betreffende onze Privacy Policy hebt of vindt dat wij de voorwaarden van onze Privacy Policy niet naleven, danken wij u ons te contacteren op één van de volgende wijzen:

E-mail info@123feelfree.be
Per post: Xenarjo CVBA, Jef Denijnplein 14, 2800 Mechelen, België

DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE PRIVACY POLICY EN MET ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DEZE PRIVACY POLICY. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE PRIVACY POLICY, MOET U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE NA DE BEKENDMAKING VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY BETEKENT DAT U DEZE WIJZIGINGEN AANVAARDT.